Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:28
-06:41:15
+00:34:47
235 40
K40 : 17
5 / 7
-00:03:19
+00:21:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii