Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:30
-06:36:13
+00:39:49
261 47
K40 : 23
13 / 17
-00:00:30
+00:29:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii