Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:34:29
-06:15:14
+01:00:48
311 245
M40 : 99
16 / 18
+00:53:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii