Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:41
-06:47:02
+00:29:00
170 147
M40 : 62
7 / 15
-01:01:44
+00:09:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii