Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:49:42
-07:00:01
+00:16:01
46 5
K40 : 2
3 / 18
-00:44:47
+00:08:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii