Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:52
-00:41:23
+00:36:59
5186 4283
100 / 126
-00:30:54
+00:26:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii