Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:06
-06:35:37
+00:40:25
270 50
K40 : 25
12 / 14
-00:01:53
+00:22:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii