Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:06
-00:44:09
+00:34:13
4730 3987
91 / 126
-00:33:40
+00:24:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii