Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:56
-06:46:47
+00:29:15
171 23
K40 : 10
8 / 14
-00:13:03
+00:11:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii