Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:32
-06:31:11
+00:44:51
286 59
K40 : 31
12 / 14
-00:08:20
+00:29:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii