Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:01
-00:51:14
+00:27:08
3047 2728
36 / 86
-00:36:08
+00:17:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii