Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:53
-00:53:22
+00:25:00
2440 2214
56 / 135
-00:43:05
+00:16:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii