JUSTYNA PAGIEŁA

/ LEX LETTERS
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:16:41
-00:26:38
+00:47:00
6003 2165
K30 : 861
2 924
205 / 210
-00:12:09
+00:38:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii