Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:40
-00:34:35
+00:43:47
5986 4718
245 / 260
-00:23:46
+00:38:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii