Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:14
-00:42:05
+00:31:33
4431 1231
K30 : 493
209 / 273
-00:20:24
+00:27:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii