Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:49
-00:27:30
+00:46:08
5966 2140
K20 : 519
175 / 179
-00:06:48
+00:44:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii