Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:20
-00:36:59
+00:36:39
5280 1708
K30 : 694
252 / 273
-00:15:18
+00:32:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii