Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:55:02
-00:53:13
+00:25:09
2478 232
55 / 126
-00:42:44
+00:15:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii