Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:21
-00:33:58
+00:39:40
5601 1898
K20 : 463
827
28 / 31
-00:11:43
+00:37:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii