Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:38:55
-01:09:20
+00:09:02
42 4
2 / 135
-00:59:03
+00:00:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii