Martyna Krupińska

/ eService sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:20
-00:43:59
+00:29:39
4002 1026
K30 : 419
4 604
131 / 212
-00:28:42
+00:25:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii