Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:12
-00:33:07
+00:40:31
5673 1953
K30 : 782
230 / 255
-00:22:18
+00:34:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii