Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:39
-00:36:40
+00:36:58
5325 1735
K30 : 709
794
165 / 191
-00:22:55
+00:30:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii