Anna Cardona-Koper

/ Mondelez International
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:52
-00:33:27
+00:40:11
5651 1934
K30 : 776
16 858
197 / 210
-00:18:58
+00:31:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii