Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:35
-00:41:44
+00:31:54
4503 1274
K20 : 323
27 / 32
-00:24:29
+00:24:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii