Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:44
-00:40:31
+00:37:51
5318 960
23 / 29
-00:10:02
+00:21:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii