Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:38
-00:35:37
+00:42:45
5892 4671
27 / 29
-00:05:08
+00:26:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii