Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:53
-00:42:26
+00:31:12
4364 1198
K30 : 481
141 / 212
-00:27:09
+00:27:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii