Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:21
-00:40:58
+00:32:40
4650 1358
K30 : 539
190 / 259
-00:23:07
+00:27:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii