Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:00
-00:43:19
+00:30:19
4178 3078
M20 : 554
128 / 179
-00:22:37
+00:28:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii