Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:57
-00:55:18
+00:23:04
1907 1762
49 / 135
-00:45:01
+00:14:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii