Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:28:58
-00:14:21
+00:59:17
6153 2265
K30 : 897
1
244 / 244
+00:55:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii