Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:27
-00:40:52
+00:32:46
4678 1375
K30 : 548
722
153 / 210
-00:26:23
+00:24:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii