Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:45
-00:41:34
+00:32:04
4534 1295
K20 : 329
27 / 35
-00:14:20
+00:24:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii