Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:28
-00:34:17
+00:45:42
6574 1452
126 / 143
-00:18:11
+00:34:38
01:15:20
-00:32:55
+00:45:27
6109 1340
100 / 116
-00:27:22
+00:34:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii