Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:31
-00:42:48
+00:30:50
4296 1162
K20 : 295
132 / 179
-00:22:06
+00:28:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii