Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:23
-00:53:52
+00:24:30
2294 201
53 / 126
-00:43:23
+00:14:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii