Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:47
-00:38:58
+00:41:01
6191 4942
121 / 139
-00:11:53
+00:37:00
01:09:17
-00:38:58
+00:39:24
5531 4479
118 / 136
-00:17:30
+00:29:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii