Aleksandra Baranowska

Ogrody Polsko-Niemieckie / ogrody polsko-niemieckie
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:15
-00:48:04
+00:25:34
2821 542
K30 : 222
1 1
133 / 273
-00:26:23
+00:21:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii