Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:12
-00:38:07
+00:35:31
5123 1612
K30 : 661
242 / 273
-00:16:26
+00:31:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii