Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:59
-00:44:16
+00:34:06
4699 3964
194 / 260
-00:33:27
+00:29:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii