Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:00
-00:43:19
+00:30:19
4179 1101
K20 : 277
78 / 131
-00:19:43
+00:20:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii