Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:13
-00:33:02
+00:45:20
6104 4767
41 / 46
-00:14:24
+00:34:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii