Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:03:31
-00:39:48
+00:33:50
4880 1476
K30 : 596
750
200 / 259
-00:21:57
+00:29:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii