Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:17
-00:37:17
+00:39:40
7568 1671
142 / 151
-00:08:34
+00:35:57
01:05:58
-00:42:47
+00:37:12
5644 993
122 / 150
-00:18:44
+00:28:10
01:09:50
-00:38:25
+00:39:57
5601 1077
105 / 126
-00:27:56
+00:29:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii