Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:50
-01:06:25
+00:11:57
110 103
7 / 136
-00:44:57
+00:02:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii