Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:22
-56:38:43
+00:27:13
451 167
K20 : 31
255 202
2 / 2
+00:05:07
01:07:23
-00:35:56
+00:37:42
5407 1779
K20 : 431
866 496
30 / 32
-00:18:41
+00:30:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii