Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:14:00
-56:31:05
+00:34:51
606 257
K30 : 129
329
31 / 34
-00:52:07
+00:30:54
00:58:56
-00:44:23
+00:29:15
3909 981
K30 : 398
527
151 / 244
-00:30:02
+00:25:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii