Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:15:43
-00:27:36
+00:46:02
5963 2138
K20 : 518
1021
128 / 131
-00:04:00
+00:35:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii