Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:24
-00:44:21
+00:35:38
5373 877
207 / 260
-00:26:33
+00:29:00
01:00:58
-00:47:17
+00:31:05
4103 551
167 / 260
-00:36:28
+00:26:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii